Sammanträdesplan 2018

Här är listan över när landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, arbetsutskottet och nämnderna sammanträder under 2018.

Landstingsfullmäktige

Måndagar, start kl. 9.00

12 februari
9 april, årsbokslut
11 juni
8 oktober, sista landstingsfullmäktige
22 oktober, nya landstingsfullmäktige 
26 november, budget, delårsbokslut

Landstingsstyrelsen

29 januari
26 februari
26 mars
16 april, planeringsförutsättningar
25 april, extra möte
28 maj
24 september
1 oktober, budgetberedning
12 november
10 december

Arbetsutskottet
Måndagar

15 januari (beredande sammanträde)
22 januari
5 februari
13 februari (beredande sammanträde)
5 mars
12 mars (beredande sammanträde)
19 mars
23 april 
7 maj
14 maj (beredande sammanträde)
21 maj
18 juni
20 augusti
11 september (beredande sammanträde)
25 september (beredande sammanträde)
29 oktober (beredande sammanträde)
5 november
19 november
27 november (beredande sammanträde)
3 december
17 december

Nämnden för Blekingesjukhuset
Torsdagar

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
14 juni
30 augusti
20 september (extrainsatt sammanträde)
11 oktober
8 november (inställt)
13 december

Nämnden för primärvård och folktandvård

Onsdagar 

24 januari
21 februari
18 april
8 maj (extrainsatt sammanträde)
13 juni (inställt)
29 augusti
20 september (extrainsatt sammanträde)
10 oktober
7 november (inställt)
12 december

Nämnden för psykiatri och habilitering
Torsdagar

25 januari
1 mars
19 april
14 juni
30 augusti
19 september (extrainsatt sammanträde)
11 oktober
8 november (inställt)
13 december

Patientnämnden

25 januari
20 mars
14 juni
30 augusti
12 oktober
13 december

Folkhögskolenämnden

14 februari
14 mars
18 april
12 september
14 november

Samverkansnämnden i Blekinge

12 januari
2 mars
25 maj
31 augusti
26 oktober (inställt)
14 december

Senast uppdaterad 2018-11-04 21:30:57