Sammanträdesplan 2017

Här är listan över när landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, arbetsutskottet och nämnderna sammanträder under 2017.

Landstingsfullmäktige

Måndagar, start kl. 9.00

20 februari
18 april, årsbokslut
12 juni
2 oktober, delårsbokslut
27 november, budget

Landstingsstyrelsen

30 januari
27 februari
27 mars
10 april, planeringsföruts. (INSTÄLLT)
29 maj
18 september
3 oktober, budgetberedning
13 november
11 december

Arbetsutskottet
Måndagar

16 januari (beredande sammanträde)
23 januari
6 februari
13 februari (beredande sammanträde) (Nytt datum)
6 mars
13 mars (beredande sammanträde)
20 mars
3 april (INSTÄLLT och ersatt med planeringsdialog)
24 april
8 maj
15 maj (beredande sammanträde)
22 maj
5 juni
19 juni
14 augusti
21 augusti
28 augusti
4 september (beredande sammanträde)
11 september
16 oktober
23 oktober
30 oktober (beredande sammanträde)
6 november
20 november
28 november (beredande sammanträde)
4 december
18 december

Nämnden för Blekingesjukhuset
Torsdagar

26 januari (INSTÄLLT)
23 februari
23 mars
27 april
15 juni
24 augusti
12 oktober
9 november
14 december

Nämnden för primärvård och folktandvård

Onsdagar 

25 januari (INSTÄLLT)
2 februari (Nytt datum)
1 mars
26 april
14 juni
30 augusti
11 oktober
8 november
6 december (Nytt datum)

Nämnden för psykiatri och habilitering
Onsdagar

26 januari
2 mars
27 april
15 juni
24 augusti
12 oktober
9 november
14 december

Patientnämnden

26 januari
13 mars
15 juni
7 september
26 oktober
7 december

Folkhögskolenämnden

15 februari
5 april
31 maj
20 september
15 november

Samverkansnämnden

13 januari
17 mars
16 juni
29 september
24 november

Senast uppdaterad 2017-09-14 15:35:25