Ungdomsrådet

Ungdomsrådet arbetar för att ge unga delaktighet och ökat inflytande i framtidens hälso- och sjukvård. Rådet är ett intresseorgan mellan ungdomar i länet och landstingets förtroendevalda politiker. Fokus är landstingsangelägna frågor som ungdomar anser vara viktiga.

Vilka är med?
Rådet består av 7 ledamöter och 7 ersättare vilka väljs bland förtroendevalda politiker från samtliga partier i landstingsfullmäktige. Beroende på vilken fråga som är aktuell bjuder rådet in ungdomar till dialogmöten. Rådet träffas fyra gånger per år. Ungdomsrådets ordförande är Sandra Bizzozero (S) och vice ordförande Hanna Ekblad (M).

Rådet har ett samarbete med ungdomsmottagningarna.

För vilka finns rådet?
Rådet ska företräda ungdomar, 13-25 år och ha ett ungdomsperspektiv. Beroende på vilken fråga som är aktuell bjuds olika ungdomar in.

Kontakt
Har du tankar eller frågor om hälso- och sjukvården som du vill att ungdomsrådet ska lyfta kan du maila dem till ungdomsradet@ltblekinge.se  

Ordinarie ledamöter

 • Sandra Bizzozero (S), ordförande
 • Jonas Petersson (S)
 • Tove Christensen (S)
 • Hanna Ekblad (M) vice ordförande
 • Chistopher Larsson (SD)
 • Lova Necksten (MP)
 • Peter Christensen (L)

Ersättare

 • Björn Kjellander (S), ersättare
 • Sammy Gunnarsson (S), ersättare
 • Erik Halling (S), ersättare
 • Silke Jacob (C), ersättare
 • Niklas Nyström (SD), ersättare
 • Jonna Markusson (V), ersättare
 • Johannes Chen (-), ersättare 

Sammanträdesplan 2017

 • 6 februari
 • 6 april
 • 19 juni
 • 25 september
 • 20 november

Senast uppdaterad 2017-11-28 09:21:54 av Emma Karlsson

Kontakt

Rose-Marie Friberg Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 44