Samverkansnämnden i Blekinge

Samverkansnämnden i Blekinge består av Landstinget Blekinge och länets fem kommuner.

Det är ännu inte klart hur den politiska organisationen ser ut efter valet 2018. Vi vill uppmärksamma dig på att viss information på de här sidorna kan vara inaktuell. Vi kommer uppdatera informationen när den politiska organisationen är beslutad.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionshinder enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel i länet.

Ledamöter 2015-2018

  • Marie Sällström (S), ordförande
  • Ola Persson (C)

Ersättare

  • Kenneth Nyström (S)
  • Carl-Eric Birgersson (M)

Samverkansnämndens protokoll

Senast uppdaterad 2018-10-22 16:01:45 av Malin Bodenholm

Kontakt

Rose-Marie Friberg Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 44
Annette Sander Verksamhetschef Hjälpmedelscenter