Samverkansnämnden i Blekinge

Samverkansnämnden i Blekinge består av Landstinget Blekinge och länets fem kommuner.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionshinder enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel i länet.

Ledamöter 2015-2018

  • Marie Sällström (S), ordförande
  • Ola Persson (C)

Ersättare

  • Kenneth Nyström (S)
  • Carl-Eric Birgersson (M)

Samverkansnämndens protokoll

Senast uppdaterad 2018-11-01 09:46:59

Kontakt

Rose-Marie Friberg Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 44
Annette Sander Verksamhetschef Hjälpmedelscenter