Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge samarbetar kring klinisk mikrobiologi. Samarbetet sköts genom samverkansnämnden, som ska se till att styrningen och ledningen av den gemensamma kliniken fungerar.

Utöver nedanstående ledamöter från Landstinget Blekinge finns även ledamöter från Landstinget Kronoberg i nämnden.

Ledamöter 2015-2018

  • Kalle Sandström (S), vice ordförande
  • Christel Friskopp (S)
  • Alexander Wendt (M)

Ersättare

  • Thomas Nihlén (MP)
  • Erik Ohlson (V)
  • Lars Karlsson (C)

Senast uppdaterad 2015-11-25 10:35:48

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.