Revisorer

Landstingets revisorer har till uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom landstingets verksamhetsområde.

Det är ännu inte klart hur den politiska organisationen ser ut efter valet 2018. Vi vill uppmärksamma dig på att viss information på de här sidorna kan vara inaktuell. Vi kommer uppdatera informationen när den politiska organisationen är beslutad.

 

Revisorer för landstinget och dess institutioner 2015-2018

  • Jeppe Johnsson (M), ordförande
  • Ingeborg Braun (S), vice ordförande
  • Peter Wald (S)
  • Bo Nilsson (C)
  • Tyrone Svärdh (L)

Revisionsrapporter
2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-10-22 16:01:13 av Malin Bodenholm

Kontakt

Martina Leinvall Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 09

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.