Revisorer

Landstingets revisorer har till uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom landstingets verksamhetsområde.

Revisorer för landstinget och dess institutioner 2015 - 2018

  • Jeppe Johnsson (M), ordförande
  • Ingeborg Braun (S), vice ordförande
  • Peter Wald (S)
  • Bo Nilsson (C)
  • Tyrone Svärdh (L)

Revisionsrapporter
2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-11-13 11:43:00

Kontakt

Martina Leinvall Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 09

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.