Länspensionärsrådet

Länspensionärsrådet lyder under landstingsstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och landstingsstyrelsen.

Landstingets företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Länspensionärsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ledamöter 2015-2018

  • Christel Frikopp (S), ordförande
  • Bo Johansson (S)
  • Torsten Cairenius (M)
  • Claes Gustafsson (C)
  • Jan-Olof Wahllöf (V)

Ledamöter från pensionärsorganisationerna

Pensionärernas Riksorganisation, Blekingedistrikt (PRO)

Bernth Johnson
E-post: jakobstorp@gmail.com

Birgitta Jönsson
E-post: trensum4@gmail.com

Bo Andersson (ersättare)
E-post: bo.gunnar@hotmail.com

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)

Christel Svensson
E-post: christel.ronneby@blixtmail.se

Karin Karlsson
E-post: a.k.karlsson@bredband.net

Ingrid Liljedahl (ersättare)
E-post: ingrid-liljedahl@hotmail.com

Inger Löfblom Sjöberg (ersättare)
E-post: in.sjberglfblom@telia.com

Sveriges Pensionärsförbund Blekinge (SPF)

Birgitta Sjölin-Johansson
E-post: birgittasjolin@outlook.com

Gunni-Ann Berggren
E-post: gunniann@spray.se

Styrbjörn Gustavsson (ersättare)
E-post: styrbjorn.gustavsson@telia.com

Sammanträdesplan 2017

  • 28 februari
  • 9 maj
  • 12 september
  • 5 december

Senast uppdaterad 2018-11-06 11:46:21

Kontakt

Gunilla Björnson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 06

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.