Länspensionärsrådet

Länspensionärsrådet lyder under landstingsstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och landstingsstyrelsen.

Det är ännu inte klart hur den politiska organisationen ser ut efter valet 2018. Vi vill uppmärksamma dig på att viss information på de här sidorna kan vara inaktuell. Vi kommer uppdatera informationen när den politiska organisationen är beslutad.

Landstingets företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Länspensionärsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ledamöter 2015-2018

  • Christel Frikopp (S), ordförande
  • Bo Johansson (S)
  • Torsten Cairenius (M)
  • Claes Gustafsson (C)
  • Jan-Olof Wahllöf (V)

Ledamöter från pensionärsorganisationerna

Pensionärernas Riksorganisation, Blekingedistrikt (PRO)

Bernth Johnson
E-post: jakobstorp@gmail.com

Birgitta Jönsson
E-post: trensum4@gmail.com

Bo Andersson (ersättare)
E-post: bo.gunnar@hotmail.com

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)

Christel Svensson
E-post: christel.ronneby@blixtmail.se

Karin Karlsson
E-post: a.k.karlsson@bredband.net

Ingrid Liljedahl (ersättare)
E-post: ingrid-liljedahl@hotmail.com

Inger Löfblom Sjöberg (ersättare)
E-post: in.sjberglfblom@telia.com

Sveriges Pensionärsförbund Blekinge (SPF)

Birgitta Sjölin-Johansson
E-post: birgittasjolin@outlook.com

Gunni-Ann Berggren
E-post: gunniann@spray.se

Styrbjörn Gustavsson (ersättare)
E-post: styrbjorn.gustavsson@telia.com

Sammanträdesplan 2017

  • 28 februari
  • 9 maj
  • 12 september
  • 5 december

Senast uppdaterad 2018-10-22 16:00:01 av Malin Bodenholm

Kontakt

Gunilla Björnson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 06

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.