Nämnden för psykiatri och habilitering

Nämnden ansvarar för psykiatri och habilitering i Landstinget Blekinge.

Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av hälso- och sjukvården för psykiatri och habilitering. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av landstingsfullmäktige.

Ledamöter 2015-2018

 • Ann-Christin Denebo (S), ordförande
 • Ally Karlsson (V), 1:e vice ordförande
 • Peter Christensen (L), 2:e vice ordförande
 • Hampus Engqvist (S)
 • Agneta Wildros (S)
 • Gustav Nilsson (M)
 • Camilla Karlman(SD)
 • Silke Jacob (C)
 • Olle Hilborn (MP)

Ersättare:

 • Shirin Sahebjamee (S)
 • Lena Klintefors (S)
 • Tamam Abou Hamidan (S)
 • Sigrid Johansson (M)
 • Tommy Strannemalm (SD)
 • Bertil Måbrink (V)
 • Erik Lindborg (KD)
 • Ylva Särnmark (L)
 • Anita Fredriksson (MP)

 

Senast uppdaterad 2018-02-21 13:14:02

Kontakt

Martina Leinvall Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 09