Nämnden för primärvård och folktandvård

Nämnden ansvarar för den offentliga primärvården och tandvården i Landstinget Blekinge.

Nämnden bedriver verksamhet enligt det regelverk som bestämts av landstingsfullmäktige och som redovisas i ” Hälsoval Blekinge”. Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av hälso- och sjukvården för den offentliga primärvård och tandvården.

Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av landstingsfullmäktige.

Ledamöter 2015-2018

 • Teo Zickbauer (S), ordförande
 • Thomas Gustafson (MP), 1:e vice ordförande
 • Nina Edlund (M), 2:e vice ordförande
 • Kjell-Åke Karlsson (S)
 • Bodil Nyström (S)
 • Margareta Forslund (-)
 • Erik Ohliv (V)
 • Malin Åman (C)
 • Klavs Wix Nielsen (KD)

Ersättare:

 • Bo Johansson (S)
 • Magnus Dagmyr (S)
 • Kerstin Wieslander (S)
 • Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
 • Roger Norberg (SD)
 • Emma Hilborn (V)
 • Kerstin Haraldsson (C)
 • Rolf Liljeqvist (L)
 • Eva-Lena Ulvsfält (MP)

Senast uppdaterad 2018-02-20 16:57:34

Kontakt

Martina Leinvall Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 09