Nämnden för Blekingesjukhuset

Nämnden ansvarar för Blekingesjukhuset.

Nämnden fördelar och styr hälso- och sjukvården för Blekingesjukhuset inom de ramar som landstingsfullmäktige har beslutat. Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av hälso- och sjukvården för Blekingesjukhuset. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av landstingsfullmäktige.

Ledamöter 2015-2018

 • Christel Friskopp (S), ordförande
 • JanAnders Palmqvist (S), 1:e vice ordförande
 • Anders Lund (M), 2:e vice ordförande
 • Linda Ekström Sandstedt (S)  
 • Ewonne Månsson (S)
 • Nicolas Westrup (SD)
 • Tommy Larsson (V)
 • Jesper Bengtsson (C)
 • Rose-Marie Strömblad (L)
 • IngaLill Siggelsten Blum (KD)
 • Anna-Lena Nilsson (MP)

 Ersättare:

 • Kerstin Gustafssson (S)
 • Björn Kjellander (S)
 • Leif Håkansson (S)
 • Marie Everlönn (S)
 • Birgitta Ståhl (M)
 • Tobias Alm (SD)
 • Jan-Olof Wahllöf (V)
 • Ingela Abramson (C)
 • Elsmarie Furuvall (L)
 • Inger Åkesson (KD)
 • Öjvind Hatt (MP)

 

Senast uppdaterad 2018-01-17 10:13:43 av Emma Karlsson

Kontakt

Rose-Marie Friberg Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 44