Länshandikappråd

Länshandikapprådet lyder under landstingsstyrelsen och är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda. Länshandikapprådets syfte är att vara ett samverkansorgan för överläggningar och information mellan handikapporganisationerna och Landstinget Blekinge.

Länshandikapprådet ska också vara ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till landstinget och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov. Rådet sammanträder tre till fyra gånger om året.

Ledamöter 2015-2018

 • Theo Zickbauer (S), ordförande
 • Ewonne Månsson (S)
 • Anders Lund (M)
 • Birgitta Palmaer (L)
 • Bengt Jensen (MP)

Ersättare

 • Shirin Sahebjamee (S)
 • Lena Klintefors (S)
 • Kerstin Haraldsson (C)
 • Lennart Ung (KD)
 • Mikael Engvall (MP)

Ledamöter Handikappföreningarna

Synskadades Riksförbund (SRF)

 • Nancy Johansson
 • Per-Arne Krantz (ersättare)

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

 • Gert Månsson
 • Sven-Olof Persson (ersättare)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

 • Kerstin Linde
 • Sölve Turnéus (ersättare)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

 • Anita Sjödahl
 • Johnny Stenberg (ersättare)

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

 • Berndt Ohlin
 • Annelie Ahmt
 • Inga-Lill Johansson
 • Marie Malmqvist
 • Anna-Lena Bengtsson (ersättare)
 • José Espinoza (ersättare)
 • Miriam Mattsson (ersättare)
 • Vakant (ersättare)

Sammanträdesplan 2018

22 februari
17 maj 
1 november

Senast uppdaterad 2018-11-01 09:45:30

Kontakt

Maj-Lis Olsson Hälso- och sjukvårdsstrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0455-734024 och 0734-471013

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.