Länshandikappråd

Länshandikapprådet lyder under landstingsstyrelsen och är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda. Länshandikapprådets syfte är att vara ett samverkansorgan för överläggningar och information mellan handikapporganisationerna och Landstinget Blekinge.

Länshandikapprådet ska också vara ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till landstinget och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov. Rådet sammanträder tre till fyra gånger om året.

Ledamöter 2015-2018

 • Theo Zickbauer (S), ordförande
 • Ewonne Månsson (S)
 • Anders Lund (M)
 • Birgitta Palmaer (L)
 • Bengt Jensen (MP)

Ersättare

 • Shirin Sahebjamee (S)
 • Lena Klintefors (S)
 • Kerstin Haraldsson (M)
 • Lennart Ung (KD)
 • Mikael Engvall (MP)

Ledamöter Handikappföreningarna

Synskadades Riksförbund (SRF)

 • Nancy Johansson
 • Per-Arne Krantz(ersättare)

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

 • Bengt Jonsson
 • Lennart Lindqvist (ersättare)

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

 • Kenneth Nyström
 • Annelie Ahmt
 • Inga-Lill Johansson
 • Yvonne Forsell
 • Niklas Oscarsson
 • Christer Skoog
 • Berndt Ohlin (ersättare)
 • Anna-Lena Bengtsson (ersättare)
 • Carola Brorsson (ersättare)
 • Marie Malmqvist (ersättare)
 • José Espinoza (ersättare)
 • Christer Ottosson (ersättare)

Sammanträdesplan 2016

 • 24 februari kl. 13.30
 • 12 maj kl. 13.30
 • 16 november kl. 13.30

Senast uppdaterad 2017-04-24 08:05:47

Kontakt

Ingrid Hoffmann Hälso- och sjukvårdsstrateg och handikappkonsulent Avdelningen för kunskapsstöd, utvecklingsenheten 0455-73 40 69 och 0734-47 10 04

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.