Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige. Styrelsen kan sägas vara landstingets regering och sammanträder cirka 8 gånger varje år. Styrelsens möten är öppna för allmänheten.

Styrelsen är landstingets centrala organ för ledning av dess ekonomiska förvaltning, personalpolitik, lokalförsörjning, investeringar upphandlingar, miljö, folkhälsa, hälsoval och regionsjukvård.

Landstingsstyrelsen behandlar och tar ställning till förslag som senare ska beslutas av landstingfullmäktige. Styrelsen kan även självständigt besluta i vissa övergripande frågor.

Ledamöter 2015-2018

 • Kalle Sandström (S), ordförande
 • Christel Friskopp (S), 1:e vice ordförande
 • Alexander Wendt (M), 2:e vice ordförande
 • Christina Mattisson (S)
 • Teo Zickbauer (S)
 • Jan Björkman (S)
 • Bodil Nyström (S)
 • Nina Edlund (M)
 • Björn T Nurhadi (SD)
 • Margareta Forslund (SD)
 • Erik Ohlson (V)
 • Lars Karlsson (C)
 • Nils Ingmar Thorell (L)
 • Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
 • Thomas Nihlén (MP)

Ersättare

 • Björn Kjellander (S)
 • Linda Ekström Sandstedt(S)
 • Jonas Petersson (S)
 • Leif Håkansson (S)
 • Annelie Rosenqvist (S)
 • Kjell-Åke Karlsson (S)
 • Lennarth Förberg (M)
 • Birgitta Ståhl (M)
 • Louise Erixon (SD)
 • Nicolas Westrup (SD)
 • Tommy Larsson (V)
 • Malin Åman (C)
 • Peter Christensen (L)
 • Klavs Wik Nielsen (KD)
 • Hélène Nordin (MP)

Senast uppdaterad 2018-02-05 11:23:27

Kontakt

Annelie Ottosson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 02