Landstingsfullmäktige

Landstinget styrs av landstingsfullmäktige som består av 47 folkvalda politiker från hela länet. Dessa väljs vart fjärde år. En rödgrön majoritet leder landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige fastställer de övergripande målen för Landstinget Blekinges verksamheter och de ekonomiska ramarna. Det är också landstingsfullmäktiges uppgift att utse ledamöter till landstingsstyrelsen, landstingets utskott och olika styrelser och organisationer, såväl inom som utanför landstinget.

Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger varje år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i dagspressen. De äger för det mesta rum på Wämö center i Karlskrona.

Ordförande

  • Jan Björkman (S), ordförande
  • Marie Sällström (S), 1:e vice ordförande
  • Gustav Nilsson (M), 2:e vice ordförande

Folkvalda politiker

Politikerna är 47 till antalet och indelade i fyra olika geografiska kretsar. Här hittar du namnen på de folkvalda politikerna, samt deras ersättare.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-01-17 10:05:40 av Emma Karlsson

Kontakt

Annelie Ottosson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 02
Gunilla Björnson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 06
Kristina Bergqvist Kristina Bergqvist Landstingsjurist Kanslienheten 0455-73 40 16 och 0734-47 10 01

Kontaktuppgifter till politiker

Se kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker inom landstinget.

Följ landstingsfullmäktige på webben

Följ landstingsfullmäktige på webben

Se landstingsfullmäktiges sammanträden både i direktsändning och i efterhand.