Patientnämnden

Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.

Nämnden är till för både landstingets patienter och kommunernas vårdtagare. Vi har inga disciplinära befogenheter utan försöker lösa problemen i samråd med patient, vårdtagare och personal.

Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade.

1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa hur du kan gå till väga om du inte är nöjd med vården. Där finns även kontaktuppgifter till nämndens tjänstemän.

Patientnämndens ledamöter 2015-2018

 • Karin Jeppsson (S), ordförande
 • Viveka Söderdahl (V), 1.e vice ordförande
 • Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), 2:e vice ordförande
 • Siv Elofssson (S)
 • Kerstin Haglö (S)
 • Åsa Larsson (SD)
 • Eva Franksson Colliander (C)

Ersättare

 • Nihada Kilim (S)
 • Lennart Ung (KD)
 • Ann-Marie Sternulf (S)
 • Max Nielsen (SD)
 • José Espinoza (MP)
 • Stefan Sörensson (L)
 • Britt-Marie Rosén (S)

 

Senast uppdaterad 2017-05-24 15:27:35 av Ulrica Kalmerlind

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden finns i landstingets diarium.