Folkhögskolenämnden

Folkhögskolenämnden har det politiska ansvaret för landstingets folkhögskola.

Ledamöter 2015-2018

 • Annelie Rosenqvist (S), ordförande
 • Ann-Charlotte Johansson (C), vice ordförande
 • Hampus Enqvist (S)
 • Anders Karlsson (S)
 • Susanne Cederholm (SD)
 • Anitha Fredriksson (MP)
 • Britt Kilsäter (M) 

Ersättare

 • Inger Löfblom-Sjöberg (S)
 • Jesper Rehn (L)
 • Per–Inge Gustafsson (S)
 • Lennart Hägglöf (S)
 • Inger Åkesson (KD)
 • Margareta Lennartsson (SD)
 • Judith Skörsemo (V) 

Senast uppdaterad 2017-10-25 12:59:05