Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till styrelsen och beslutar om pengar till forskning. Arbetsutskottet beslutar även i andra ärenden, som överlämnats av landstingsstyrelsen.

Arbetsutskottet fungerar också som krisledningsnämnd, och är då direkt underställt landstingsfullmäktige.

Ledamöter 2014-2018

 • Kalle Sandström (S), ordförande
 • Christel Friskopp (S), vice ordförande
 • Alexander Wendt (M), 2:e vice ordförande
 • Björn T Nurhadi (SD)
 • Erik Ohlson (V)
 • Lars Karlsson (C)
 • Thomas Nihlén (MP)

Ersättare

 • Jan Björkman (S)
 • Bodil Nyström (S)
 • Nina Edlund (M)
 • Margareta Forslund (SD)
 • Tommy Larsson (V)
 • Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
 • Héléne Nordin (MP)

Senast uppdaterad 2018-01-17 10:11:11 av Emma Karlsson

Kontakt

Annelie Ottosson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 02
Gunilla Björnson Beredningssekreterare Kanslienheten 0455-73 40 06