Övriga ledamöter

Politiker som är ledamöter i någon nämnd men inte är ledamot eller ersättare i Lanstingsfullmäktige:

Fredriksson Kälvestam Anitha (MP)
ersättare nämnden för psykiatri och habilitering
E-post: anithafredriksson@gmail.com
Telefon: 0709-630340

Gustafson Thomas (MP)
1:e vice ordförande nämnden för primärvård och folktandvård
E-post: perthomasg@gmail.com
Telefon: 0768-992544

Hilborn Olle (MP)
ledamot nämnden för psykiatri och habilitering
E-post: olle.hilborn@mp.se
Telefon: 070-7701046

Jacob Silke (C)
ledamot nämnden för psykiatri och habilitering
E-post: silkejacob04@hotmail.com
Telefon: 0708-18 56 84

Ohliv Erik (V)
ersättare nämnden för primärvård och folktandvård
E-post: erik.ohliv@gmail.com
Telefon: 0705-529711

Petersson Jonas (S)
ersättare landstingsstyrelsen
E-post: jonpet06@gmail.com
Telefon: 0733-90 01 74

Ulvsfält Eva-Lena (MP)
ersättare nämnden för primärvård och folktandvård
E-post: evalena.ulvsfalt@gmail.com
Telefon: 070-3651202

Westrup Nicolas (SD)
ersättare landstingsstyrelsen
E-post: nicolas.westrup@sverigedemokraterna.se
Telefon: 0706-14 10 09

Hilborn Emma (V)
ersättare nämnden för primärvård och folktandvård
E-post: emma.c.hilborn@gmail.com

Alm Tobias (SD)
ersättare nämnden för Blekingesjukhuset
E-post: tobias.alm@live.se
Telefon: 0706-583820

Magnus Dagmyr (S)
ersättare nämnden för primärvård och folktandvård
E-post: magnus.dagmyr@telia.com

Senast uppdaterad 2018-03-09 15:07:20