Folkvalda politiker (förtroendevalda)

Landstinget Blekinge har 47 folkvalda politiker som styr landstinget genom landstingsfullmäktige. Dem och deras ersättare inom de olika kretsarna hittar du till vänster i menyn under "Kontaktuppgifter till alla politiker".

Landstingsråd är heltidsarvoderade politiker som är anställda av landstinget. I Landstinget Blekinge har vi tre landstingsråd. Majoriteten företräds av två stycken, oppositionen av ett.

  • Kalle Sandström (S): landstingsråd med ansvar för finans, och ordförande i landstingsstyrelsen.
  • Christel Friskopp (S): landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor och ordförande i nämnden för Blekingesjukhuset.
  • Alexander Wendt (M): oppositionsråd och andre vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Senast uppdaterad 2015-05-29 08:36:38

Kontakt

Kalle Sandström (S) Kalle Sandström (S) Ekonomifrågor, ordförande Landstingsstyrelsen 0455-49 575, 0734-47 10 11
Christel Friskopp (S) Christel Friskopp (S) Ordförande Nämnden för Blekingesjukhuset 0455-73 10 93, 0733-54 48 85
Alexander Wendt (M) Alexander Wendt (M) Oppositionsråd Moderaterna 0708-19 44 09