Politik

Landstinget är en demokratisk organisation som du kan vara med och påverka genom att rösta i landstingsvalet. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Det är ännu inte klart hur den politiska organisationen ser ut efter valet 2018. Vi vill uppmärksamma dig på att viss information på de här sidorna kan vara inaktuell. Vi kommer uppdatera informationen när den politiska organisationen är beslutad.

Landstinget Blekinge har 57 folkvalda politiker som styr landstinget genom landstingsfullmäktige. Alla ledamöter finns på sidan landstingsfullmäktige. 

Landstingets heltidsanställda politiker kallas för landstingsråd. Landstinget Blekinge har tre landstingsråd med olika ansvarsområden.

I menyn hittar du uppgifter om politikerna i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och olika nämnder.

Senast uppdaterad 2018-11-01 17:36:34

Protokoll och handlingar

På styrelsemöte.se kan du ta del av våra protokoll och handlingar

Kontaktuppgifter till politiker

Se kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker inom landstinget.

Följ landstingsfullmäktige på webben

Följ landstingsfullmäktige på webben

Se landstingsfullmäktiges sammanträden både i direktsändning och i efterhand.

Material för politiker

Presentationsmaterial från utbildningstillfällena för politiker