Politik

Landstinget är en demokratisk organisation som du kan vara med och påverka genom att rösta i landstingsvalet. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Landstinget Blekinge har 47 folkvalda politiker som styr landstinget genom landstingsfullmäktige. Alla ledamöter finns på sidan landstingsfullmäktige. 

Landstingets heltidsanställda politiker kallas för landstingsråd. Landstinget Blekinge har tre landstingsråd med olika ansvarsområden.

I menyn hittar du uppgifter om politikerna i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och olika nämnder.

Senast uppdaterad 2018-08-06 13:55:25 av Malin Bodenholm

Protokoll och handlingar

På styrelsemöte.se kan du ta del av våra protokoll och handlingar

Kontaktuppgifter till politiker

Se kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker inom landstinget.

Följ landstingsfullmäktige på webben

Följ landstingsfullmäktige på webben

Se landstingsfullmäktiges sammanträden både i direktsändning och i efterhand.

Material för politiker

Presentationsmaterial från utbildningstillfällena för politiker