Tidplan

Tidsplanering för arbetet med information på den nya regionwebben. Denna tidplan uppdateras allt eftersom vi får mer information om läget.

Flytt av sidor och texter

Start: Har startat
Färdigt: 31 oktober
Kommentar:

Automatisk flytt av vårdgivarwebben

Start: Så fort som möjligt
Färdigt: 31 oktober
Kommentar: Vi har kontakt med SiteVision som utför detta arbete

Flytt av kontaktuppgifter

Start:
Färdigt: 31 oktober
Kommentar: Vi behöver ta fram en mall för enhetlig placering
av kontaktuppgifter

Flytt av bilder

Start:
Färdigt: 14 november
Kommentar: När vi har kopplat in vår externa bildbank kan vi
påbörja att flytta över och infoga bilder som ska användas.

Bildsättning enligt nya grafiska profilen

Start: 14 november
Färdigt: 14 december
Kommentar: Vi granskar användingen av bilder på hela webbplatsen.
Avsikten är att åstadkomma en konsekvent användning av bilder enligt våra
riktlinjer.

Införande av puffar

Start:
Färdigt: 30 november
Kommentar: På den nya webbplatsen använder vi endast två spalter så puffar bör läggas in under innehållsytan

Publicister för utbildning och tillgång till den nya externa webben

Start:
Färdigt: Förslagsvis 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november
Kommentar: Vid anmälan till utbildning lägger vi in behörigheter

Granskning av publicister och faktaägare

Start: 19 oktober
Färdigt: 30 november
Kommentar:

Nyproduktion och omarbetning av texter

Start:
Färdigt: 1 november
Kommentar: 14 december

Senast uppdaterad 2018-09-25 08:24:37 av Sverker Berggren