Flytten av information till den nya regionwebben

 

Förutsättningarna för flytten av information till nya regionwebben

Vi har börjat tester med migrering av information. Områden Jobb och utbildning samt Hälsa och vård är till stor del överflyttad. Vid test av migrering upplever vi att det går mycket smidigt att flytta information från vår nuvarande webbplats.  

Vi har en dialog med SiteVision som ska hjälpa oss med automigrering av vårdgivarwebben. Här finns det områden som är ganska omfattande och det skulle underlätta om vi får hjälpa med detta. Jag har ännu ingen kunskap om till vilken grad länkat innehåll som bilder, länkar och dokument kan omfattas. Det krävs med stor sannolikhet en handpåläggning på dessa sidor efter migreringen. Vi måste hjälpas åt så detta blir bra.      

När vi migrerar information så planerar vi att det mesta av arbetet görs av medlemmar i projektgruppen. Dock är det viktigt att alla informationsägare så snart som möjligt får tillgång till sina sidor på den nya webbplatsen för att kunna granska och justera informationen.

Hur vi genomför flytten av information

Projektmedlemmarna har bildat ett team av redaktörer som leder och till största delen utför själva migreringsarbetet. Detta bedömer vi vara den mest effektiva vägen till att flytta över relevant information till den nya regionwebben.

När informationen är flyttad till den nya webbplatsen får informationsägare och publicister tillfälle att granska sin information och återkoppla till redaktörerna. Om man är publicist på den externa webben kan man själv få möjlighet att arbeta vidare med informationen på sina sidor.

Tidpunkter för utbilning i SiteVision kommer att hållas i slutet av oktober och början på november.

Dubbelarbete under hösten

Om information uppdateras på nuvarande webbplatser är det viktigt att detta kommer till redaktörernas kännedom. Kontakta då webbredaktionen@ltblekinge.se. Om verksamheten avser att göra större arbeten med sina webbsidor är det bra om man kontaktar redaktörerna för att stämma av vad som kan vara lämpligt. I vissa fall kan det vara bättre att göra arbete direkt på den nya webbplatsen. Vi hjälper då till med att föra in information eller hjälper publicisterna med en snabbutbildning i det nya verktyget.

Arbetsmetod vid migreringen

I nuläget arbetar vi med en grundwebb. Det innebär att vi inte har alla de rätta sidmallarna på plats. Det finns inte heller webbplatsfärger, textstorlekar, bildbank, ytor för länkar samt en del andra element på webbplatsen. Vi räknar med att våra konsulter kan påbörja arbetet med att implementera våra sidmallar och design under oktober.

Vi måste ändå i nuläget börja med att skapa upp vanliga sidor och lägga in den text som ska finnas på sidan. Efter hand design och mallar kommer på plats kan vi komplettera sidorna med övrigt innehåll.

Texter

Vi kan lägga in texter i innehållsytan på den nya webbplatsen. Vanlig kopiering från våra befintliga webbplatser fungerar bra. Man måste alltid titta så att texten ser bra ut och inga felaktiga formateringar smyger sig med.

När texten är inlagd bör man granska texten och rätta uppenbara fel. I första hand gäller det att ändra Landstinget Blekinge till Region Blekinge men i samband med detta behöver ofta hela formuleringen ses över. 

Om vi bedömer att texten kräver en större omarbetning markeras detta i redaktörernas migreringsark. Vi får då en bättre styrning över vilka texter vi behöver jobba vidare med under hösten. När vi jobbar med dessa texter är det ofta nödvändigt att få stöd eller granskning av faktaägare vilket då innebär en större insats. Redaktören som sköter migreringen avgör om det kan vara lämpligt att omgående ta en sådan kontakt med faktaägaren så vi inte skjuter allt på framtiden.

Bilder

Vi hoppas kunna integrera vår nya bildbank inom en nära framtid. Vi kommer då uteslutet att publicera bilder genom bildbanken. Under tiden kan man som tillfällig lösning lägga in bilder i SiteVisions bildarkiv och publicera på sidan. Vi behöver ha kontroll över de bilder som ligger i SiteVision så att vi ser vilka bilder som behöver bytas ut när vi väl får den riktiga bildbanken på plats.   

Kontaktuppgifter

Vi behöver ta fram ett utrymme i sidmallen för enhetlig placering av kontaktuppgifter. Vi behöver även ta fram en anpassad mall för presentation av flera medarbetare. Detta arbete sker i samband med att Limepark levererar våra sidmallar.

Senast uppdaterad 2018-09-24 15:58:15 av Sverker Berggren