Innehåll och strukturförslag

I arbetet med att kartlägga den information som ska finnas på den nya regionwebben har rad aktiviteter genomförts. Ett förslag på struktur har sedan tagits fram.

Kartläggning av innehåll

Effektkartläggning

I projektarbetet träffar vi medarbetare som ansvarar för olika informationsområden på både landstinget och regionen. Under dessa möten kartlägger vi de målgrupper som finns och målgruppernas behov. Vi tittar sedan på vad vi kan göra för att hjälpa målgruppen att tillgodose behovet.

Inventering

Vi har gått igenom både landstingets och regionens nuvarande webbplatser och inventerat informationen. Ett inventeringsark har skapats och sedan analyserats för att se vilken information som ska migreras över till den nya webbplatsen.

Omvärldsbevakning

Vi har titta på andra regioners webbsidor för att se hur dessa arbetar och strukturerar sin information. Detta har tagits med som ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på struktur och innehåll.

Strukturförslag

Vi har tagit fram ett förstautkast till struktur som vi nu testar attlägga in på den nya webbplatsen. Vi räknar med att strukturen kommer att röra på sig under hösten när vi går djupare in i migreringen av information. Med det nya publiceringsverktyget är det enkelt att justera strukturen efter hand.

Senast uppdaterad 2018-09-24 15:58:10 av Sverker Berggren