Krisledning

Beroende på händelse och situation kommer landstingets ledningsarbete se olika ut.

Det här är våra ledningsfunktioner.

Tjänsteman i beredskap

Landstinget har en larmfunktion kallad tjänsteman i beredskap (tib) dygnet runt, året runt. Denna bemannas enligt rullande schema av flera olika befattningar i landstinget.

Hur larmas tjänsteman i beredskap?

Tjänsteman i beredskap larmas av SOS Alarm, landstingsintern funktion eller av en annan myndighet vid en allvarlig händelse.

Tjänsteman i bereskap är en enkel och säker väg in i landstinget vid olika hotbilder, främst när det gäller allvarliga och extraordinära händelser. Tjänteman i beredskap har mandat att verka som initial särskild sjukvårdsledning och har möjlighet att mobilisera landstingets samlade resurser och höja beredskapen för att möta behovet på såväl skadeplats som på vårdinrättningar.

Ledning på olycksplats

Personalen i den första ambulansen som kommer till en olycksplats får en förutbestämd roll som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. De samarbetar med räddningstjänsten, polisen och sjukhuset.

Ledning på landstinget

I den särskilda sjukvårdsledningen finns flera funktioner som till exempel sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig och stab. Staben leds av en stabschef. Bemanningen av den särskilda sjukvårdsvårdsledningen är förutbestämd med ordinarie och ställföreträdande deltagare.

Lokaler för presskonferenser och för massmedia finns i Wämö Centers konferensanläggning.

Krisledningsnämnd

Alla kommuner och landsting i Sverige har en krisledningsnämnd som kan ta snabba beslut under en kris. I Landstinget Blekinge består krisledningsnämnden av samma ledamöter och ersättare som landstingsstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens roll är att fatta beslut för stöd av en extraordinär och kostnadskrävande insats.

Senast uppdaterad 2017-04-27 13:49:14 av Oscar Larsson