Krisinformation

Landstinget Blekinge kan spela en stor roll för tryggheten för dig som drabbats av en allvarlig händelse. Då är det viktigt att veta att sjukvården och räddningsinsatserna finns tillhands när de behövs.

Vid en allvarlig händelse publiceras snabb och uppdaterad information på landstingets webbplats om vilka räddningsinsatser och andra åtgärder som görs. Här kommer också att finnas viktiga telefonnummer som du kan behöva. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt och du kan enkelt nå den från landstingets startsida.

Kontaktuppgifter vid kris

Vid en eventuell krissituation hänvisar vi till kontaktuppgifter i respektive nyhet.

Senast uppdaterad 2018-01-17 09:14:22 av Emma Karlsson

Kontakt

Madeleine Flood Madeleine Flood Kommunikationsdirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 19 och 0734-47 10 07
Stefan Österström Säkerhetschef Kanslienheten, landstingsdirektörens stab