Säkerhet och krisberedskap

Varje dag vistas patienter, medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, studenter och besökare i landstingets lokaler. Oavsett vem du är ska du känna dig säker när du arbetar åt eller besöker oss. Du ska även känna dig trygg med att vi kommer kunna erbjuda dig en god och lättillgänglig hälso- och sjukvård, i alla lägen.

Det gäller oavsett oönskade händelser, störningar eller omständigheter i samhället. Det förebyggande arbetet är därför avgörande och en kritisk framgångsfaktor för att på ett effektivt sätt reducera risker och konskevenser av oönskade händelser.

På dessa sidor beskriver vi hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap.

Senast uppdaterad 2018-01-17 09:07:33 av Emma Karlsson