Verksamhetsidé, vision och uppdrag

Landstingsfullmäktige har beslutat om verksamhetsidé, uppdrag, vision och varumärke för nya Region Blekinge.

Verksamhetsidè 

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Vision

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Senast uppdaterad 2018-11-28 16:20:50 av Malin Bodenholm