Valet 2018

Vem tycker du ska styra över vården, kollektivtrafiken och kulturen i Blekinge? Rösta i landstingsvalet den 9 september!

Den 1 januari 2019 slås Landstinget Blekinge och Region Blekinge samman till en gemensam organisation, Region Blekinge.

För oss betyder det:

  • Vi skapar en gemensam organisation i stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra.
  • Då kan vi arbeta mer samman-hållet och långsiktigt med viktiga samhällsområden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
  • Därmed kan vi göra Blekinge starkare och mer attraktivt.

För dig betyder det:

  • Du får större möjlighet att påverka hur det är att leva och verka i Blekinge.
  • Det beror på att alla verksamheter i Region Blekinge kommer att styras av ett direktvalt politiskt parlament, regionfullmäktige.
  • Därmed blir det tydligare vem som fattar beslut om viktiga, gemensamma frågor för Blekinge.

Påverka genom att rösta

Du påverkar genom att rösta i landstingsvalet den 9 september.

Observera! Trots att du väljer till regionfullmäktige kommer det att stå "val till landstingsfullmäktige" på valsedlarna. Det beror på att landstingsfullmäktige fortfarande är den juridiska termen för den politiska församling som fattar beslut på regional nivå.

Senast uppdaterad 2018-06-26 16:31:30 av Sverker Berggren