Region Blekinges tjänstepersonsorganisation

Landstingsstyrelsen beslutade om den övergripande tjänstepersonsorganisationen för Region Blekinge i april 2018.

Region Blekinge kommer att ha åtta förvaltningar: hälso- och sjukvården, folktandvården, regional utveckling, kultur och bildning, Blekingetrafiken, regionservice, regionstaben, patientnämndens kansli och hjälpmedelscenter.

Se organisationsskiss som pdf-fil

Region Blekinges ledningsgrupp kommer bestå av:

Peter Lilja, regiondirektör
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör
Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör
Anna-Lena Cederström, regional utvecklings-, kultur och bildningsdirektör
Sören Bergerland, trafikdirektör
Åsa Norrby, servicedirektör
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
Per Johansson, digitaliseringsdirektör
Jonas Kullberg, HR-direktör
Monica Magnusson, ekonomidirektör
Helene Håkansson, administrativ chef
Vakant, planerings- och utvecklingsdirektör.

Senast uppdaterad 2018-11-29 12:54:23 av Malin Bodenholm