Nya Region Blekinge

Landstinget och Region Blekinge går samman och bildar en ny region

Blekinge står inför att bilda en ny region den 1 januari 2019. Det innebär i korta drag att landstinget och dagens Region Blekinge går samman och bildar en ny organisation, som kommer att få namnet Region Blekinge.

Syftet med den nya regionen är att i stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som påverkar och överlappar varandra, kan vi samlas i en organisation med en gemensam politisk- och tjänstemannaledning.

Den nya regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Blekinge. Hälso- och sjukvård är den dominerande verksamheten. Andra områden är kollektivtrafik, infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

I den nya regionen är den politiska ledningen direktvald via de blå röstsedlarna i valet. Så i valet 2018 kommer valet att ske till den nya regionen i stället för till landstinget.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats till januari 2019. På den här sidan kommunicerar vi vad som är på gång i processen.

Senast uppdaterad 2017-07-10 11:16:44 av Emma Karlsson

Kontakt

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Helene Håkansson Helene Håkansson Administrativ chef Kanslienheten 0455-73 40 30 och 0734-47 19 80

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den nya regionen