Nya Region Blekinge

Den 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Nya Region Blekinge samlar en rad viktiga verksamheter som tidigare varit uppdelade i Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Region Blekinge leder från och med den 1 januari utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

I praktiken innebär förändringen att Landstinget Blekinge tar över ansvarsområden från Region Blekinge. Samtidigt tar man över namnet Region Blekinge. Blekinge följer därmed det riksdagsbeslut som säger att landstingen i Sverige ska ha det regionala utvecklingsansvaret.

Det här innehåller Region Blekinge:

Hälso- och sjukvård

Region Blekinge blir länets hälso- och sjukvårdsorganisation, med ansvar för bland annat vård som ges vid vårdcentraler, på sjukhus, inom specialiserad psykiatri och i hemmet.

Tandvård

Folktandvård och specialisttandvård blir ett av Region Blekinges ansvarsområden.

Kollektivtrafik

Region Blekinge driver kollektivt-rafik och verkar för god infrastruktur i Blekinge.

Kultur och bildning

Region Blekinge är en plattform för att främja ett rikt kulturliv i Blekinge. Region Blekinge har också uppdrag inom folkbildningen. Inom detta uppdrag drivs Blekinge folkhögskola.

Regional utveckling

Region Blekinge ansvarar för att samordna och driva frågor som är avgörande för utvecklingen av ett hållbart Blekinge.

I Region Blekinge finns även intern service, administration, en patientnämnd och hjälpmedelsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2018-11-28 16:20:50 av Malin Bodenholm

Kontakt

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Helene Håkansson Helene Håkansson Administrativ chef Kanslienheten 0455-73 40 30 och 0734-47 19 80