Program

DAG 1: torsdag 26 maj

Tider Programpunkter

09.30 - 10.15 Registrering och kaffe

10.15 - 10.40 Välkommen och inledning, Landstingsråd Kalle Sandström med flera. Avsiktsförklaring 2015, verksamhetschef Ulf Granath.

10.45 - 11.30 Minimetern, Björn Breidegard

11.40 - 12.20 Ny funktionshinderpolitisk strategi 2017, Henrik Gouali och Emma Everitt, SKL

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.45 Leva som andra genom företrädare, Therese Fridström Montoya

14.45 - 15.15 Paus med kaffe

15.15 - 15.45 Nya patientlagen ur hjälpmedelsperspektiv, Hasse Knutsson, SKL

15.45 - 16.10 Framtidens konsumentprodukter, Annika Blomsten, SKL

17.00- 20,00 Utflykt i skärgården med middag ombord 

 

DAG 2: fredag 27 maj

08.00 - 08.10 Inledning inför dagen

08.10 - 08.40 Jämlik hälsa, habilteringsläkare Sten Björkman

08.50 - 09.50 Design för välbefinnande, Madelen Larsson

09.50 - 10.20 Förmiddagskaffe

10.20 - 12.30 Workshop - Avsiktsförklaring med sikte på 2025.

12.30 - 13.30 Lunch

13.00 - 14.30 Redovisning arbetet

14.30 - 15.00 Avslutning och stafettpinnen lämnas vidare inför nästa års konferens

Senast uppdaterad 2016-05-23 10:17:04 av Sverker Berggren