Om konferensen

Här följer mer information om konferensen

26 - 27 maj 2016 i Karlskrona

Under flera år har chefer och politiker med ansvar för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, syn- och hörselhabilitering, tolkverksamhet och hjälpmedel samlats för att lära av varandra och kraftsamla inför framtiden. En nationell konferens har arrangerats årligen i de olika landstingen och regionerna i Sverige.

I år, 2016, är Landstinget Blekinge värd för konferensen.

Konferensen i år har sin utgångspunkt i ”2015 års avsiktsförklaring med sikte på 2025, hur går vi vidare? ”, hur vi kan arbeta vidare med avsiktsförklaringen nu och i framtiden. 

Under konferensen kommer vi tillsammans att lägga gemensamma strategier för hur vi ska omsätta avsiktförklaringen till läget idag och diskutera hur vi kan leva upp till den. Vilka är utmaningarna? Och hur skapar vi förutsättningar för det vidare arbetet.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad 2016-03-07 09:28:52 av Sverker Berggren