Föreläsare och aktörer

Här hittar du information om våra föreläsare, värdar och aktörer. 

Presentation: Den moderna tekniken i människans tjänst – Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen

Docent Björn Breidegard, Certec Lunds Tekniska Högskola berättar om en Drömmaskin (baserad på modern datorteknik) som hjälper användaren att uppfylla en dröm - att kunna göra något som tidigare varit omöjligt eller svårt, t.ex. att kunna svara Ja och Nej, eller att uttrycka sin vilja genom att trycka på bilder på en pekskärm. Listan på drömmar är näst intill oändlig.

Tack vare att en pekskärmsdator, surfplatta eller mobiltelefon i grunden är en programmerbar dator kan denna anpassas till var och en och därmed uppfylla en dröm. På så sätt kan den bli till stor glädje och hjälp för många människor med funktionsnedsättningar.

Se gärna:
www.certec.lth.se/minimetern
www.certec.lth.se/droemmaskiner
www.vetenskaphalsa.se/drommaskiner-hjalper-funktionshindrade/

"En ny funktionshinderspolitik"

Regeringen kommer att presentera en ny funktionshinderspolitisk strategi före årsskiftet. Vad har vi lärt oss från den nuvarande strategin? Vad ska vi lämna på historiens skräphög och vad tar vi med oss i framtiden?

Henrik Gouali är handläggare på SKL för politikområde funktionshinder. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet med funktionshinderspolitik och mediapolitik.


Presentation Leva som andra genom ställföreträdare

Therése Fridström Montoya, doktor i offentlig rätt och socionom. Therése disputerade år 2015 med avhandlingen "Leva som andra genom ställföreträdare - en rättslig och faktisk paradox". Hon har i sin forskning fokuserat på personer med utvecklingsstörning som rättssubjekt. Ofta behöver dessa personer stöd för att kunna agera i rättssystemet, t ex för att kunna ansöka om insatser från kommuner och landsting som de har rätt till enligt LSS. Sådant stöd kan erhållas genom en god man eller en förvaltare. Reglerna om god man och förvaltare är dock inte i samklang med reglerna i LSS eller med de krav som kan ställas på stöd enligt mänskliga rättigheter. Vi har bjudit in Therése att berätta närmare om sin avhandling.

Patientlagen och Riksavtalet för utomlänsvård med fokus på hjälpmedel

Hasse Knutsson är handläggare på SKL med ansvar för bl.a. patientlagen, riksavtalet, EU:s patientrörlighetsdirektiv, vård av personer från andra länder och biobanker.

Framtidens konsumentprodukter – Från avancerad medicinteknisk produkt till var och ens vardagsstöd.

Annica Blomsten handläggare med samordnande ansvar för hjälpmedel, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten.

Daglig verksamhet

Johanna Rönnholm och Adina Nilsson, daglig verksamhet Karlshamn
berättar om tidningen Babbel och föreningen Snäckan.

Olik vård för jämlik vård. Läkarperspektiv på jämlik vård för människor med behov av särskilt bemötande och kunskap från omgivningen

Sten Björkman, specialist i allmänmedicin, tidigare familjeläkare i Olofström. Sedan 1999 läkare i Habiliteringens i Blekinge vuxenteam.
Ordförande i Svenska Läkarföreningen för Omsorgs och Habiliterings Medicin, SLOHM.

Design för välbefinnande, att utgå från individens behov vid utveckling och upphandling

Madelene Larsson, interaktionsdesigner och forskare inom Tillämpad Hälsoteknik med fokus på behovsdriven utveckling, användbarhet, upphandling och innovation.

Senast uppdaterad 2016-03-07 09:22:41 av Sverker Berggren