Funktionshinderkonferens 2016

Välkommen till konferensen

 2015 års Avsiktsförklaring med sikte på 2025, hur går vi vidare?

Ur programmet

  • Uppföljning av Avsiktförförklaringen från 2015
  • Leva som andra genom ställföreträdare 
  • Vilka hjälpmedel är framtidens konsumentprodukter?
  • Nya patientlagen ur hjälpmedelsperspektiv
  • Funktionshinderspolitisk strategi från 2017

Medverkar gör bland andra

  • Therese Fridström Montoya
  • Annica Blomsten
  • Hasse Knutsson

Aktivitetsinformation

Datum och tid: 26 maj, klockan 9.30 - 27 maj, klockan 15.00
Plats: Hotell Scandic, Karlskrona
Sista anmälningsdatum: 2016-05-09
Kostnad: 3400 kr

Aktiviteten riktar sig till:

Chefer och politiker med ansvar för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, syn- och hörselhabilitering, tolkverksamhet och hjälpmedel

Anmälan

Anmäl dig till Martina Leinvall
E-post: martina.leinvall@ltblekinge.se
T
elefon: 0455-73 40 09

Kontakt

Habiliteringen Blekinge, Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen
Maj-Lis Olsson
E-post: maj-lis.olsson@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2016-03-07 09:25:04 av Sverker Berggren