Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Affärsenheten i Landstinget Blekinge

E:post: upphandling@ltblekinge.se

Ann-Louise Frinäs, avdelningschef
Telefon: 0455-73 63 08
Mobil: 0734-47 17 67
E:post: ann-louise.frinas@ltblekinge.se

Thomas Karlsson, upphandlare
Hjälpmedel
Kontorsartiklar
Telefon: 0455-73 63 16
Mobil: 0734-47 17 64
E:post: thomas-a.karlsson@ltblekinge.se

Anna Hansson, upphandlare
Tjänster vård, livsmedel
Telefon: 0455-73 63 14
Mobil: 0734-47 11 73
E:post: anna.hansson@ltblekinge.se

Fredrik Nilsson, upphandlare
Medicinteknisk utrustning
Telefon: 0455-73 63 06
Mobil: 0734-47 17-59
E:post: fredrik-a.nilsson@ltblekinge.se

Pia Lindén, upphandlare
Sjukvårdsmaterial, medicinska förbrukningsartiklar
Läkemedel
Möbler, gardiner mm
Telefon: 0455-73 63 01
Mobil: 0734-47 17 49
E:post: pia.linden@ltblekinge.se

Nadya Borisova, upphandlare
Tjänster, tandvård
Telefon: 0455-73 61 07
E:post: nadya.borisova@ltblekinge.se

Maria Landgren, upphandlare
Sjukvårdsmaterial, medicintekniska förbrukningsartiklar
Telefon: 0455-73 63 03
Mobil: 0734-47 17 53
E-post: maria.landgren@ltblekinge.se

Monika Johansson, upphandlare
Tjänster finans
IT
Telefon: 0455-73 63 07
E:post: monika-a.johansson@ltblekinge.se

Dejan Stojanoski, upphandlare
Medicinteknisk utrustning
Telefon: 0455-73 63 09
E:post dejan.stojanoski@ltblekinge.se

Petra Bergqvist, upphandlare
Medicinteknisk utrustning, möbler
Telefon: 0455-73 74 79
Mobil: 0734-47 17 52
E-post: petra.bergqvist@ltblekinge.se

Ingrid Hedlund, materialkonsulent
Telefon: 0455-73 63 05
Mobil: 0734-47 17 57
E:post: ingrid.hedlund@ltblekinge.se

Magnus Strand, miljösäkerhetsrådgivare
Telefon: 0455-73 63 65
Mobil: 0734-47 17 66
E:post: magnus-c.strand@ltblekinge.se

Sofie Loftén, inköpscontroller
Telefon: 0455-73 74 74
Mobil: 0734-47 13 58
E-post: sofie.loften@ltblekinge.se

Jan Henriksson, inköpssekreterare
Beställningsenheten, bemanningsföretag
Telefon: 0455-73 74 76
E-post: jan.henriksson@ltblekinge.se

Ewa-Stina Johansson, inköpssekreterare
Beställningsenheten, bemanningsföretag
Telefon: 0455-73 74 77
E-post: eva-stina.johansson@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2017-09-13 16:04:26 av Sverker Berggren

Kontakt

Joakim Kristensson Joakim Kristensson Affärsområdeschef Affärsutveckling 0455-73 63 00, 0734-47 17 63
Ann-Louise Frinäs Avdelningschef Affärsenheten 0455-73 63 08 och 0734-47 17 67