Hearing

I marknadsanalysarbetet inför en eventuell upphandling kan det utföras en hearing. En hearing kan sägas vara ett tillfälle för samtal.

Landstinget bjuder in leverantörer inom ett upphandlingsområde för en dialog om hur en eventuell upphandling skulle kunna genomföras.

Planerade hearings annonseras under ”aktuella förfrågningsunderlag”

Senast uppdaterad 2015-09-11 11:25:10 av Sverker Berggren