Extern remiss

Extern remiss innebär att Landstinget Blekinge ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras.

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen.

Aktuella externa remisser

Senast uppdaterad 2016-08-26 14:14:39 av Sverker Berggren