Dokument för leverantörer

Här hittar du olika dokument som du behöver ta del av i din roll som leverantör till Landstinget Blekinge.

Uppförandekod

Landstinget Blekinge samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till Landstinget Blekinge måste du följa "Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör", se dokument i rutan till höger.

Senast uppdaterad 2015-03-31 16:04:44 av Sverker Berggren