Affärsenheten (upphandlingar och avtal)

Att leda arbetet med alla upphandlingar i Landstinget Blekinge är det största uppdraget för Affärsenheten.

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Landstinget Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att landstinget får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, IT och medicinteknisk utrustning.

Affärsenheten lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. De som arbetar här har yrkena upphandlare, inköpscontroller, inköpssekreterare, materialkonsulent och miljösäkerhetsrådgivare.

Senast uppdaterad 2016-05-27 15:44:42 av Sverker Berggren

Kontakt

Joakim Kristensson Joakim Kristensson Affärsområdeschef Affärsutveckling 0455-73 63 00, 0734-47 17 63
Ann-Louise Frinäs Avdelningschef Affärsenheten 0455-73 63 08 och 0734-47 17 67