Landstinget Blekinges värdegrund

I Landstinget Blekinge har vi en värdegrund. Den ska hjälpa oss att förverkliga vår vision - livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Värdegrunden beskriver den gemensamma grund vi vill ha. Den är en vägvisare för våra handlingar och hjälper oss att fatta kloka beslut så att vi kan nå våra mål. Den vägleder oss i hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, invånarna, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare.

Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde. Målet med vår värdegrund är att den ska göra vården bättre för patienterna. Värdegrunden vilar på tre ledstjärnor: Engagemang, samarbete och kvalitet. 

Engagemang

Vi visar vårt engagemang genom att aktivt vara med och driva arbetsprocesser framåt. Vi är öppna för nya idéer, nyfikna på de människor vi möter och gör alltid vårt bästa för att åstadkomma lösningar tillsammans med patienter, medarbetare i landstinget och samarbetspartner.

 

Samarbete

Genom att alla alltid är med och bidrar med sin unika kompetens använder vi all den kraft som finns i vår organisation. Vi samarbetar utifrån en helhetssyn. Det innebär att vi hjälps åt, oavsett vem som har ansvaret.

Kvalitet

Kvalitet för oss handlar om goda behandlingsresultat, en säker vård, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Utgångspunkt för vårt kvalitetsarbete är att skapa värde för dem vi finns till för. För att hålla hög kvalitet omprövar vi regelbundet det vi gör för att se om vi kan göra det ännu bättre. 

Senast uppdaterad 2016-09-26 09:57:02 av Oscar Larsson