Landstingsplan och årsredovisning

Landstingsplanen är Landstinget Blekinges viktigaste styrdokument och årsredovisningen är uppföljningen av denna styrning.

Landstingsplanen beskriver vad landstinget ska arbeta med under de kommande åren och vilka pengar vi har till förfogande. Landstingsplanen, som även innehåller budgeten, fastställs av landstingsfullmäktige och revideras varje år.

Årsredovisningen visar hur landstinget lyckats leva upp till föresatserna i landstingsplanen. Årsredovisningen beslutas vanligtvis i april varje år.

Landstingsplaner

Årsredovisningar

Senast uppdaterad 2018-04-16 13:32:35 av Jenny Gustavsson