Landstingsplan och årsredovisning

Landstingsplanen är vårt viktigaste styrdokument och årsredovisningen är uppföljningen av denna styrning. Eftersom landstinget och Region Blekinge går samman och bildar en ny region vid årsskiftet kallas landstingsplanen numera regionplanen.

Landstingsplanen beskriver vad landstinget ska arbeta med under de kommande åren och vilka pengar vi har till förfogande. Landstingsplanen, som även innehåller budgeten, fastställs av landstingsfullmäktige och revideras varje år.

Årsredovisningen visar hur landstinget lyckats leva upp till föresatserna i landstingsplanen. Årsredovisningen beslutas vanligtvis i april varje år.

Landstingsplaner

Årsredovisningar

Senast uppdaterad 2018-11-28 14:48:24 av Ulrica Kalmerlind