Så styrs landstinget

Landstinget arbetar för att främja hälsa och ge en god vård på lika villkor till invånarna i Blekinge. Landstingets arbete styrs till stor del av befolkningens behov av hälso- och sjukvård och hur det utvecklas i framtiden.

Som alla landsting och regioner är Landstinget Blekinge en demokratiskt styrd organisation. Allmänna val hålls var fjärde år och då väljs de som ska företräda väljarna i landstingsfullmäktige.

Det är sedan politikernas uppgift att styra verksamheten genom vision och mål för landstinget. Hälsan i befolkningen, befolkningens behov av hälso- och sjukvård och befolkningsutvecklingen i länet är grunden för mål, uppdrag och resursfördelning.

Att driva landstingets verksamheter under ett år kostar drygt fem miljarder kronor. Kostnaderna betalas till största delen med hjälp av landstingsskatten. Av varje hundralapp du tjänar går 11,19 kronor i skatt till landstinget. Landstingets kostnader betalas även av statsbidrag, vårdavgifter och försäljning av vård och andra tjänster.

Senast uppdaterad 2016-04-07 11:45:35 av Jenny Gustavsson