Landstingsservice - en sammanhållen serviceorganisation

Landstingsservice är en av landstingets fem förvaltningar. Förvaltningen har ungefär 600 medarbetare som ska stödja landstingets kärnverksamhet med varor och tjänster.

Förvaltningen stödjer landstingets övriga verksamheter inom följande serviceområden:

 • lokaler
 • teknik
 • IT
 • telefoni
 • företagshälsovård
 • varor
 • kost
 • transporter
 • lokalvård
 • upphandlingar
 • lön
 • redovisning

All verksamhet bedrivs utifrån ett koncernnyttoperspektiv.

Affärsområden

Förvaltningen består av följande affärsområden:

Affärsområde Fastighet

Inom Affärsområde Fastighet finns förvaltning och byggprojekt.
Förvaltningen ansvarar för landstingets hela fastighetsbestånd och för lokalförsörjningen åt landstingets olika verksamheter över hela länet.
Byggprojektavdelningen genomför lokalanpassningar i form av ny- och ombyggnationer.

Affärsområdeschef är Åsa Norrby

Affärsområde Verksamhetsstöd

Inom affärsområde Verksamhetsstöd hanteras lön, redovisning, kundtjänst, landstingshälsan, centralkassan och utvecklingsstöd
Inom Utvecklingsstöd hanteras säkerhet, miljö, logistik och verksamhetsutvecklingsfrågor för Landstingsservice.

Affärsområdeschef är Gunilla Råberg

Affärsområde Affärsutveckling

Inom affärsområde Affärsutveckling finns Affärsenheten som ansvarar för landstingets upphandlingar.

Affärsområdeschef är Joakim Kristensson

 

Städ, kost och logistik

Städ, kost och logistik sköter caféer, butiker, kök och restaurang, transport och vaktmästeri, bilpool, städ, materialdepå och resursenhet.

Affärsområdeschef är Ann Petersson.

Teknik

Inom affärsområdet Teknik sköts förvaltning och utveckling av IT-service, IT-infrastruktur, telefoni samt drift- och underhåll.

Affärsområdets ansvar är inom landstingets verksamheter och fastighetsbestånd.

Affärsområdeschef är Håkan Frej.

Informatik

Inom affärsområdet Informatik sköts förvaltning och utveckling av våra affärs- och vårdsystem. Affärsområdet ansvarar även för den IT-strategiska funktionen.

Affärsområdeschef är Annelie Ivarsson.

 

Organisationsbild

Senast uppdaterad 2018-07-16 13:21:47 av Malin Bodenholm

Kontakt

Per Johansson Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice 0455-73 66 00 och 0734-47 18 50