Landstingsdirektörens stab

Landstinget Blekinges tjänstepersonorganisation styrs av landstingsdirektörens stab.

Landstingsdirektörens stab har följande övergripande uppgifter:

  • Den ska vara ett stöd till landstingets politiska ledning.
  • Den ska styra och leda verksamheten genom tydliga uppdrag och uppföljning. Det gäller både hälso- och sjukvårdsverksamheten och serviceverksamheten.
  • Den har ett funktionsansvar inom följande strategiska områden: ekonomi, personal, kommunikation, miljö och riskhantering. Funktionsansvariga inom respektive område arbetar på direkt uppdrag av landstingsdirektören och ansvarar för att området fungerar väl genom hela organisationen.

Andra strategiska frågor som landstingsdirektörens stab arbetar med är till exempel frågor som rör infrastrukturen i länet.

Organisationsbild

Senast uppdaterad 2018-08-01 08:20:56