Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén och dess medlemmar har som uppdrag att verka för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge.

Det betyder att läkemedelsanvändningen ska vara säker, vetenskapligt belagd och kostnadseffektiv.

Kommittén och dess terapigrupper är sammansatta av representanter från olika delar av vården i länet inklusive den kommunala. Varje år ges det ut en ny rekommendationslista för vanliga läkemedel. Vi ger också obunden information och utbildning till vårdpersonal och följer upp läkemedelsförskrivningen.

Mer information om läkemedelskommitténs arbetsuppgifter, rekommenderade läkemedel och annat finns på kommitténs sidor under För vårdgivare.

Senast uppdaterad 2018-07-16 13:21:47 av Malin Bodenholm

Kontakt

Anna Janson Anna Janson Ordförande Läkemedelskommittén 0455-73 40 67