Hjälpmedelscenter

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och här servas landstinget och länets alla kommuner med hjälpmedel.

Hjälpmedel är den utrustning och anpassning som en person behöver för:

  • egen vård och behandling
  • att kunna gå i skolan och ta del av undervisningen
  • daglig livsföring.

Hjälpmedelscenter (HMC) ansvarar för information och rådgivning, inköp, lagerhållning, distribution, återtagande, rekonditionering, reparationer och anpassning av hjälpmedel.

Senast uppdaterad 2017-12-14 12:08:11 av Sverker Berggren

Kontakt

Annette Sander Verksamhetschef Hjälpmedelscenter