Folktandvården

Tandvårdsförvaltningenhar ett särskilt ansvar för att se till att barn och ungdomar får tandvård. Folktandvården har en förebyggande inriktning och finns vid mottagningar i länets alla städer och på en rad andra orter.

I folktandvården ingår även specialisttandvård, sjukhustandvård, uppsökande tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Organisationsbild

Senast uppdaterad 2016-01-19 16:35:03 av Sverker Berggren

Kontakt

Håkan Bergevi Håkan Bergevi Förvaltningschef Folktandvården 0455-73 64 00 och 0734-47 17 45
Charlotte Johansson Personalchef Folktandvården 0455-73 64 04 och 0734-47 17 32