Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset består av två enheter, en i Karlshamn och en i Karlskrona. Sjukhuset är organiserat i kliniker med olika vårdområden. En del kliniker har verksamhet på båda orterna, andra har verksamhet på en av orterna.

Varje klinik har i sin tur olika mottagningar och avdelningar. På mottagningarna bedrivs den öppna vården. På avdelningarna, som också kallas vårdavdelningar, sker slutenvården.

Slutenvård är vård som ges på sjukhuset och som innebär inläggning. Öppen vård är all vård där patienten inte blir inlagd på sjukhus.

Verksamhetschefer på Blekingesjukhuset

 • Akutkliniken: Roger Nihlén
 • Anestesikliniken: Birgitta Friberg
 • Barn- och ungdomskliniken: Magnus Ljungcrantz
 • Infektions- och hudkliniken: Olof Blivik
 • Kirurgkliniken: Linus Axelsson
 • Klinisk fysiologi: Maria Arvidsson
 • Kvinnokliniken: Marianne Gertzell
 • Laboratoriemedicin: Christer Svensson
 • Medicinkliniken: Göran Åström
 • Medicinteknisk avdelning, MTA: Christer Svensson
 • Ortopedkliniken: Tomas Ericson
 • Rehabiliteringskliniken: Gertrud Wilke-Olsson
 • Röntgen: Kerstin Elmberg
 • Thoraxcentrum: Dada Merdan
 • Ögonkliniken: Per Johansson
 • Öron-, näs- och halskliniken: Per Johansson

Organisationsbild

 

Senast uppdaterad 2018-10-11 07:56:40 av Emma Karlsson

Kontakt

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01