Händer som håller i en liten växt

Landstinget Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en sund miljö. Det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för att komma ett par steg närmare det målet. Känner du till någon?

Landstinget Blekinges pris för en hållbar utveckling 2018 ska tilldelas den eller de personer, organisationer, myndigheter, företag eller liknande som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

För landstinget är hållbar utveckling en viktig ansvarsfråga för framtiden och för kommande generationer. Vi arbetar offensivt med att bidra till hållbar utveckling inom begreppets alla delar, vilka är ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Hållbar utveckling ligger helt i linje med landstingets verksamhetsidé att ge en god livskvalitet och god hälsa till länets invånare.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionfullmäktige delar ut priset och den årliga prissumman fastställs av regionstyrelsen.

Skicka din nominering med motivering till hallbarhet@ltblekinge.se senast den 15 januari 2019. Skriv ”nominering till hållbarhetspriset” i ämnesraden.

Senast uppdaterad 2018-12-03 12:52:40 av Emma Karlsson