Förvaltningarnas miljöprogram

Här kan du ladda ner miljöprogram för Landstinget Blekinges förvaltningar.

Vi arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Målet är att minska landstingets miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Då en god miljö är en förutsättning för en god hälsa är detta viktiga frågor för oss i landstinget.

All offentlig och privat primärvård och folktandvården i Blekinge miljöcertifierade, enligt den internationella standarden ISO 14001:2015. Det betyder att de arbetar systematiskt med ständiga miljöförbättringar i ett så kallat ledningssystem. En del i ett ledningssystem är att ta fram en förvaltningsspecifik miljöpolicy eller miljöprogram som vi benämner det. Utöver programmet har mål och handlingsplaner tagits fram för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi utvecklar succesivt det systematiska miljöledningssystemet inom våra övriga förvaltningar som tex Landstingsdirektörens stab, Blekingesjukhuset, Psykiatri och Habilitering, Hjälpmedelscenter och Landstingsservice.

Senast uppdaterad 2018-03-05 09:11:43 av Sverker Berggren