Miljöprogram

Här kan du ladda ner miljöprogram för Landstinget Blekinge.

Vi arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Målet är att minska landstingets miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Då en god miljö är en förutsättning för en god hälsa är detta en viktig fråga för landstinget.

Sedan år 2015 är både primärvården och folktandvården i Blekinge miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Det betyder att de systematiskt arbetar med miljöfrågor i ett så kallat ledningssystem. Dessutom har handlingsplaner tagits fram för att förbättra deras miljö- och hållbarhetsarbetet.

Senast uppdaterad 2017-04-19 15:03:19 av Oscar Larsson