Miljöplan och policy

Riktlinjerna för miljöarbetet finns i landstingets miljöplan som består av övergripande miljömål och miljöpolicy.

Miljöplanen konkretiseras i samband med verksamhetsplanering och budgetarbete för respektive enhet i landstinget som också har som mål att göra en lokal handlingsplan.

Planen är fastställd av landstingets högsta politiska beslutsinstans, landstingsfullmäktige. Den visar vägen för ett offensivt miljöarbete med fokus på folkhälsan. Omvärldens ökande krav gör att landstinget står inför nya stora utmaningar på miljöområdet.

Senast uppdaterad 2015-03-16 16:51:17 av Sverker Berggren