Miljö- och hållbarhetsplan och miljöpolicy för landstinget

Övergripande policy, mål och visioner för en hållbar utveckling finns i landstingets miljö- och hållbarhetsplan.

Planen är fastställd av landstingets högsta politiska beslutsinstans, landstingsfullmäktige. Den visar vägen för ett offensivt miljö- och klimatarbete med ett samlat fokus på miljö, ekonomi och hälsa. Ambitionen är att ta tillvara möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i linje med landstingets verksamhetsidé i övrigt. Omvärldens ökande intresse och krav gör att landstinget står inför nya stora utmaningar på hållbarhetsområdet.

Miljö- och hållbarhetsplanen konkretiseras i samband med verksamhetsplanering och budgetarbete inom respektive förvaltning i landstinget. De tar också fram verksamhetsanpassade miljöprogram, mål och handlingsplaner.

Miljöprogrammen för respektive förvaltning hittar du här.

Senast uppdaterad 2018-01-15 16:29:34 av Sverker Berggren